1490969_3784432986027_1261099855_n  

So marry me, marry me, marry me, girl
終於愛到妳說我願意
Just marry me, marry me, marry me, girl
我愛妳

水瓶座 貓夫人 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()